News From Ashrama  

Ashrama Events


ಶಿವರಾತ್ರಿ : 08-03-2024 (ಮಾಘಬಹುಳತ್ರಯೋದಶಿ)
ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಣ್ಯರಾಧನೆ: 04-04 2024 ರಿಂದ 06-04-2024 ವರೆಗೆ (ಫಾಲ್ಗುಣಬಹುಳಏಕಾದಶಿಯಿಂದತ್ರಯೋದಶಿವರೆಗೆ)
ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ:17-04 -2024 (ಚೈತ್ರಶುದ್ಧನವಮಿ)
ಶ್ರೀ ಬಸವ ಜಯಂತಿ: 10-05-2024 (ವೈಶಾಖಶುದ್ಧತದಿಗೆ)
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ: 12-05 -2024 (ವೈಶಾಖಶುದ್ಧಪಂಚಮಿ)
ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ /ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ: 21-07-2024 (ಆಷಾಢಶುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ)
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪಯಜ್ಞ: 17- 08 -2024 ರಿಂದ 19-08-2024 ರವರೆಗೆ. (ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ: 26-08-2024 (ಶ್ರಾವಣಬಹುಳಅಷ್ಟಮಿ)
ಶ್ರೀ ಪ್ರಬೋಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪುಣ್ಯರಾಧನೆ: 06-11-2024 (ಕಾರ್ತಿಕಶುದ್ಧಪಂಚಮಿ)
ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ: 11 -12- 2024 ರಿಂದ 17-12-2024ರವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: (2024 ನೇ ವರ್ಷ):
     ಜನವರಿ: (ಬನದಹುಣ್ಣಿಮೆ ) 25-01-2024
     ಫೆಬ್ರವರಿ (ಭರತಹುಣ್ಣಿಮೆ ) 24-02-2024
     ಮಾರ್ಚ್(ಹೋಳಿಹುಣ್ಣಿಮೆ) 25-03-2024
     ಏಪ್ರಿಲ್( ಚಿತ್ತಹುಣ್ಣಿಮೆ) 23-04-2024
     ಮೇ (ಬುದ್ದಹುಣ್ಣಿಮೆ ) 23-05-2024
     ಜೂನ್( ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ) 22-06-2024
     ಜುಲೈ (ಗುರುವ್ಯಾಸಹುಣ್ಣಿಮೆ ) 21-7-2024
     ಆಗಸ್ಟ್ (ನೂಲುಹುಣ್ಣಿಮೆ) 19-08-2024
     ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್( ಅನಂತಹುಣ್ಣಿಮೆ ) 18-09-2024
     ಅಕ್ಟೋಬರ್( ಶೀಗಿಹುಣ್ಣಿಮೆ) 17-10-2024
     ನವಂಬರ್(ಗೌರಿಹುಣ್ಣಿಮೆ) 15-11-2024
     ಡಿಸೆಂಬರ್(ಹೊಸ್ತಿಲಹುಣ್ಣಿಮೆ) 15-12-2024