News From Ashrama  

Ashrama Events


ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ: 6-04-2021 ರಿಂದ 8-04-2021

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ: 21-04-2021
ಶ್ರೀ ಬಸವ ಜಯಂತಿ: 14-05-2021
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ: 17-05-2021
ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ: 24-07-2021
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ: 20-08-2021 ರಿಂದ 22-08-2021
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ: 30-08-2021
ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ: 14-12-2021 ರಿಂದ 20-12-2021  ( ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ 7 ದಿವಸ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ )
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗೀತಾ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ