News From Ashrama  

Ashrama Events


ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ: 12-03-2018 ರಿಂದ 14-03-2018

ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ: 25-03-2018
ಶ್ರೀ ಬಸವ ಜಯಂತಿ: 18-04-2018
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ: 20-04-2018
ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ: 30-04-2018
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ: 24-07-2018 ರಿಂದ 26-07-2018
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ: 2-09-2018
ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ: 18-12-2018 ರಿಂದ 24-12-2018  ( ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ 7 ದಿವಸ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ )
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗೀತಾ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ